החל מ
9.99€
חודשי
M10G S (30 זמינים)
2TB Storage

2 000MiB rTorrent Dedicated RAM

10Gbps/10Gbps Torrent speed

10 000GiB Monthly Torrent Traffic (Only upload counted, rolling 30 days)

החל מ
19.99€
חודשי
M10G M (13 זמינים)
4TB Storage

4 000MiB rTorrent Dedicated RAM

1Gbps Download, 10Gbps Upload speed

20 000GiB Monthly Torrent Traffic (Only upload counted, rolling 30 days)

החל מ
34.99€
חודשי
M10G L (6 זמינים)
8TB Storage

8 000MiB rTorrent Dedicated RAM

1Gbps Download, 10Gbps Upload speed

50 000GiB Monthly Torrent Traffic (Only upload counted, rolling 30 days)

החל מ
47.99€
חודשי
M10G XL (3 זמינים)
12TB Storage

16 000MiB rTorrent Dedicated RAM

1Gbps Download, 10Gbps Upload speed

80 000GiB Monthly Torrent Traffic (Only upload counted, rolling 30 days)

החל מ
9.99€
חודשי
M1000 S (17 זמינים)
2TB Storage

1Gbps Download, 1Gbps Upload speed

30 000GiB Monthly Torrent Traffic (Only upload counted, rolling 30 days)

החל מ
14.99€
חודשי
M1000 M (10 זמינים)
3TB Storage

1Gbps Download, 1Gbps Upload speed

Unlimited traffic*

החל מ
18.99€
חודשי
M1000 L (7 זמינים)
4TB Storage

1Gbps Download, 1Gbps Upload speed

Unlimited traffic*

החל מ
25.99€
חודשי
M1000 XL (2 זמינים)
6TB Storage

1Gbps Download, 1Gbps Upload speed

Unlimited traffic*

14.99€
חודשי
M10G Storage 4T (13 זמינים)
Disk quota
4TB
Speed
10Gbps/10Gbps

15 000GiB Monthly traffic

27.99€
חודשי
M10G Storage 8T (6 זמינים)
Disk quota
8TB
Speed
10Gbps/10Gbps

Traffic
30 000GiB/Month
39.99€
חודשי
M10G Storage 12T (3 זמינים)
Disk quota
12TB
Speed
10Gbps/10Gbps

Traffic
30 000GiB/Month
54.99€
חודשי
M10G Storage 16T (3 זמינים)
Disk quota
16TB
Speed
10Gbps/10Gbps

Traffic
40 000GiB/Month